O projektu

Projekt Dějepis v 21. století, v jehož rámci vzniklo výukové DVD „Dějiny ve škole“, je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropských strukturálních fondů a Státního rozpočtu ČR. Jeho řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů. Tříletý projekt je financován díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.dejepis21.cz.

Autoři: Jaroslav Pinkas, Karina Hoření, Jaroslav Najbert, Václav Adámek
Lektorovali: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., Mgr. Dalibor Státník
Odborná spolupráce: Mgr. Magdaléna Šustová (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského)
Produkce: Čeněk Pýcha
Realizační tým (D21): PhDr. Martin Valenta, Ph.D. – hlavní manažer, Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. – odborný pracovník, Ing. Petra Petříková – finanční manažer, Ing. Jana Černá a Mgr. Anna Macourková – administrace
Jazyková redakce: Mgr. Dagmar Hlinková a Mgr. Anna Macourková

Národní filmový archiv
Počátky Národního filmového archivu jsou v roce 1943. Dnes NFA vedle plnění archivní role také hospodaří s českými filmy a věnuje se vědecké a publikační činnosti, prezentaci filmového dědictví a propagaci a podpoře současné české kinematografie.
NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě a již v roce 1946 se stal členem Fédération Internationale des Archives du Film - FIAF. V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím, jako jsou Národní muzeum, Národní galerie, Národní knihovna a další.
V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů, rozsáhlé archivní fondy a filmovou knihovnu, které slouží k vědeckému bádání i dalším formám využití.
NFA zpřístupňuje filmové dědictví v pražském kině Ponrepo, na DVD a v dalších, zejména klubových kinech.
NFA podporuje současný film v účasti na důležitých mezinárodních festivalech a přehlídkách, nabízí asistenci zahraničním filmařům, kteří zvažují natáčení v České republice, a zaštiťuje provoz kanceláře MEDIA Desk.

Realizátor projektu - grafika, programování, úprava fotografií a videí
ARTAX, a.s.
Karásek 1e, 621 00 Brno
www.artax.cz, info@artax.cz